Pleasure

Puro recycling

Wij van Puro willen samen met onze klanten de afvalberg en onze ecologische voetafdruk op de Aarde minimaliseren. Het meeste koffiegruis komt nu nog in de vuilbak terecht, hoewel er eigenlijk vele toepassingen voor zijn in en rondom het huis. Klik op de bovenstaande pictogrammen voor meer info over hoe je koffiegruis kan hergebruiken…