Planet

World Land Trust

Ooit bedekte het regenwoud 14% van onze aardbodem; nu is dat nog slechts 6%. Experts schatten dat wat vandaag nog overblijft van het regenwoud in minder dan 40 jaar volledig verdwenen zal zijn. Bovendien zal door de ontbossing van de regenwouden binnen 25 jaar bijna de helft van de planten- en dierenpopulatie verdwenen of met uitsterven bedreigd zijn…

Wij van Puro vinden dat we moeten ondernemen met zowel ons hoofd, als ons hart. Wij willen onze bijdrage leveren om de kaalslag van onze planeet te stoppen. Daarom werken we samen met de natuurbeschermingsorganisatie World Land Trust, waarvan het peterschap wordt gedragen door Sir David Attenborough, wereldberoemd voor zijn natuurfilms zoals ’’Life on Earth’’ en ’’The living Planet’’.

Wereldwijd helpt het World Land Trust, in nauwe samenwerking met lokale partners en de plaatselijke bevolking, de unieke biodiversiteit van regenwouden en andere bedreigde habitats duurzaam te beschermen.

Voor elke kilo verkochte Purokoffie staan wij een financiële bijdrage af aan het World Land Trust om tropisch regenwoud in Ecuador aan te kopen. Puro beschermt er een uniek stuk nevelwoud, het reservaat Cerro Candelaria.

Met elk kopje Puro dat u geniet, draagt ook u een boompje bij tot een groenere wereld...

Nieuwe orchidee genoemd naar Puro!

In het Puro-reservaat werden onlangs enkele nieuwe orchideeën en een nieuwe kikkersoort ontdekt die tot nu toe onbekend waren voor de wetenschap.
Een van deze orchideeën is nu officieel 'Teagueia puroana' genaamd, ter ere van Puro.
Dit heeft het WLT zo beslist uit erkenning voor Puro's steun en financiële bijdragen.

 

Natuurmonumenten


Puro steunt Vereniging Natuurmonumenten, een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor de toekomst.

Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen. Natuur, het landschap en de daarmee samenhangende cultuurgeschiedenis zijn onmisbaar voor het welzijn van de mens. Mensen kunnen van de natuur genieten en worden zich mede dankzij de inzet van Natuurmonumenten bewust van de waarde die de natuur is. Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging van zoveel mogelijk betrokken leden, die zich realiseert dat constructieve samenwerking nodig is om resultaat voor natuur en landschap te kunnen behalen.

Natuurmonumenten is ruim 100 jaar geleden opgericht door onder andere Jac P. Thijsse en Eli Heijmans. Zij wilden voorkomen dat de gemeente Amsterdam het Naardermeer zou gebruiken als vuilstortplaats. De eerste aankoop in 1906 was dan ook het Naardermeer. Ondertussen zijn er circa 95.000 hectaren natuur in zo'n 370 natuurgebieden aangekocht. Dit dankzij ruim 600 enthousiaste medewerkers, zo'n 1.700 vrijwilligers en 913.000 leden. In constructieve samenwerking met vele anderen werkt zij voortdurend aan uitbreiding van het beschermde areaal. Zij geeft een stem aan de waarde van natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie en toont telkens aan dat natuur- en landschapsbescherming cruciaal is voor het leefbaar houden van Nederland. Zij biedt aan mensen op allerlei manieren de gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en landschap en bouwt onvermoeibaar aan publieke bewustwording en draagvlak.